430.000 
230.000 

Hoodie

UK#3: Law

430.000 

Áo phông

UK#3: Law

230.000 
430.000 

Áo phông

UK#4: Kaneki

230.000 
230.000 
230.000 
250.000 

Áo phông

UK#8: Robin

230.000